Financieel Plan | Ofak Financieel AdviesFinancieel plan voor ondernemers

Om zakelijke en privé-belangen strikt gescheiden te houden is voor ondernemers is vaak lastig. Gebeurtenissen in het persoonlijke leven hebben nu eenmaal gevolgen voor de bedrijfssituatie en andersom. Door die gebeurtenissen kunnen er verschillende vraagstukken ontstaan zoals:

– Hoe sta ik ervoor als ik mijn bedrijf beëindig?
– Wat is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?
– Welk inkomen heeft mijn partner na mijn overlijden?
– Hoe ziet mijn inkomen er na pensionering uit?

Hoe maakt u dat al deze en nog andere financiële vraagstukken voor u inzichtelijk zijn? Zodat u weet waar u staat: nu en in de toekomst. Maar ook wat de risico’s zijn en hoe u de risico’s kunt spreiden. En wat u al goed geregeld heeft en wat u nog moet regelen. Het antwoord is financiële planning.

Financiële planning voor ondernemers

Van de waarde van financiële planning raken steeds meer ondernemers overtuigd. In een financiële planning voor ondernemers wordt eerst gekeken naar uw huidige financiële situatie. U krijgt inzicht en overzicht van alle aspecten in uw financiën. Een erg belangrijk –  zo niet het belangrijkste – aspect zijn uw persoonlijke wensen. We kijken hierbij niet alleen naar de korte, maar juist ook naar de lange termijn. De financiële kant van uw woon-, werk- of leefsituatie wordt in kaart gebracht: uw inkomen, hypotheek, vermogen of pensioen. En ook het eventuele risico op arbeidsongeschiktheid of overlijden. Plus de wettelijke en fiscale regelingen op dit vlak.

Uw persoonlijk financieel plan

Uw privé en zakelijke situatie worden door ons geanalyseerd. We nemen ook grote beslissingen die van invloed kunnen zijn mee. Zoals misschien de wens om een andere woning te kopen, grote uitgaven te doen of minder te gaan werken. Ook kijken we naar uw risico’s en hoe die het beste opvangen kunnen worden. Dit doen we door met meerdere scenario’s rekening te houden. Zo krijgt u een duidelijk totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden. Uw persoonlijk financieel plan bestaat daarom altijd uit volgende onderdelen:

  1. Inkomens- en vermogensplanning
  2. Dividendbeleid
  3. Financieringen en hypotheek, zakelijk en privé: aflossen of opbouwen
  4. Vermogensstructurering en optimaliseren beleggingen, zakelijk en privé
  5. Pensioenopbouw
  6. Schenken en erven
  7. Planning van uw zakelijke en particuliere belastingdruk
  8. Het plannen van uw bedrijfsoverdracht

Ofak Financiële Planning: hoe werkt het?

Om elkaar te leren kennen, plannen we altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Omdat wij dit belangrijk vinden, kost dit gesprek u niets. In het gesprek inventariseren wij wat u belangrijk vindt en ook wat uw plannen voor de toekomst zijn. En natuurlijk vertellen wij wat u van ons als financieel adviseur kan en mag verwachten. Op basis van het kennismakingsgesprek besluit u of u met ons verder gaat. Wij geven u een indicatie hoe lang het gehele traject gaat duren en welke kosten u kunt verwachten. Zodra u akkoord bent, gaan wij voor u aan de slag.

In het traject maken we een analyse en een inventarisatie van uw totale financiële situatie met daarin uw wensen en toekomstplannen. Alle genoemde onderdelen nemen wij natuurlijk mee in het maken van uw persoonlijk financieel plan. Door onze financiële opleidingen en voortdurende bijscholing, zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden.

Zodra we dit gedeelte hebben afgerond, plannen we met u een adviesgesprek in. In het gesprek bespreken we uw persoonlijk financieel plan en lichten we toe wat u al goed heeft geregeld, waar er nog mogelijke risico’s kunnen zitten en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.