Financieel Plan | Ofak Financieel AdviesFinancieel plan voor particulieren

Er gebeurt veel in een mensenleven. Die gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat de financiële wensen en verplichtingen flink variëren in de loop der tijd. Zoals trouwen of samenwonen of een huis kopen. En misschien wel kinderen krijgen die later willen gaan studeren. Of uw pensionering. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat al die gebeurtenissen en uw wensen in uw financiële plaatje passen? Of nog een stapje verder: hoe gaat u uw dromen en ambities realiseren? Eigenlijk is de oplossing eenvoudig: u maakt samen met ons een persoonlijk financieel plan. dit plan geeft u een inzicht hoe u dit moet gaan aanpakken.

Financiële planning

Met het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst, start u uw goed geregelde financiële toekomst. Wij brengen samen met u uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband. Alles wordt op een tijdlijn geplaatst zodat het geheel inzichtelijk wordt. Ook uw persoonlijke omstandigheden nemen we mee in het geheel. Woont u samen of bent u getrouwd? Misschien valt er op termijn een erfenis te verwachten? Willen uw kinderen gaan studeren? En niet te vergeten: wat zijn uw dromen voor de toekomst? Zo maken wij samen uw persoonlijk financieel plan.

Uw persoonlijk financieel plan

Uw persoonlijk financieel plan geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen. En helpt u risico’s te beheersen. Risico’s? Ja, want er kunnen in de toekomst dingen altijd gebeuren die van invloed zijn op uw financiële plan. Zoals het verlies van uw partner of uw baan. Daarom houden we ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit doen wij door meerdere scenario’s door te rekenen. Hierdoor weet u exact waar mogelijke risico’s kunnen zitten. En wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Zo krijgt u een duidelijk totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden. Uw persoonlijk financieel plan bestaat daarom altijd uit volgende onderdelen:

  • Uw wensen en doelen worden in kaart gebracht
  • Een analyse van uw huidige financiële situatie
  • Uw woonlasten en de waarde van uw woning
  • De eventuele kosten van studerende kinderen
  • Uw loopbaan- en salarisontwikkeling
  • Uw pensioenopbouw
  • Aandacht voor onverwachte gebeurtenissen
  • Risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner
  • Een analyse van de haalbaarheid van uw doelen
  • Oplossingen om uw doelen te realiseren

Ofak Financiële Planning: hoe werkt het?

Om elkaar te leren kennen, plannen we altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Omdat wij dit belangrijk vinden, kost dit gesprek u niets. In het gesprek inventariseren wij wat u belangrijk vindt en ook wat uw plannen voor de toekomst zijn. En natuurlijk vertellen wij wat u van ons als financieel adviseur kan en mag verwachten. Op basis van het kennismakingsgesprek besluit u of u met ons verder gaat. Wij geven u een indicatie hoe lang het gehele traject gaat duren en welke kosten u kunt verwachten. Zodra u akkoord bent, gaan wij voor u aan de slag.

In het traject maken we een analyse en een inventarisatie van uw totale financiële situatie met daarin uw wensen en toekomstplannen. Alle genoemde onderdelen nemen wij natuurlijk mee in het maken van uw persoonlijk financieel plan. Door onze financiële opleidingen en voortdurende bijscholing, zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden.

Zodra we dit gedeelte hebben afgerond, plannen we met u een adviesgesprek in. In het gesprek bespreken we uw persoonlijk financieel plan en lichten we toe wat u al goed heeft geregeld, waar er nog mogelijke risico’s kunnen zitten en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.